משלוח עד הבית - עד 7 ימי עסקים
משלוח עד הבית - עד 7 ימי עסקים

תקנון אתר ותנאי השימוש של דובידו פקטורי

אתר דובידו פקטורי מכבד ומחויב לפרטיות המשתמשים ופועל לשם הגנת פרטיות המשתמשים ושמירת המידע אודותיהם, וזאת בהתאם למדיניות שתפורט להלן:

הצהרה זו מהווה נספח לתנאי השימוש באתר וע”כ יש לקרוא הצהרה זו בצמוד לקריאת הסכם תנאי השימוש ותקנון האתר.

כחלק מתהליך הרישום נדרש המשתמש לספק פרטים אישיים, כאשר המידע המסופק הינו מידע בסיסי ונחוץ לצורך אספקת השירותים, לרכישת המוצרים ו/או לצורך ניתוח סטטיסטי לשיפור השירות.

לידיעתך, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים כאחד!

הפרטים האישיים אשר נאספים מהמשתמשים נשמרים במאגר המידע של דובידו פקטורי, גם אם הפסיק המשתמש לקבל שירותים מהאתר.

בעת ביצוע ההזמנה תינתן ללקוח האפשרות להירשם כלקוח באתר, ככל שיחפוץ בכך המשתמש. בעצם ההרשמה כלקוח לאתר מקבלת החברה את הסכמת המשתמש לעשות שימוש בפרטיו לשם משלוח תכנים שיווקיים, פרסומיים, הודעות, מבצעים, עדכונים ו/או כל מידע רלבנטי אחר בנוגע לאתר הן באמצעות הדיוור האלקטרוני והן בדיוור ישיר כגון טלפונים, פקסים, מסרונים ובכל דרך שיווקית אחרת המוכרת.

למשתמש הזכות לבטל באופן מיידי את ההרשמה לניוזלטר ישירות מממשק ניהול חשבונו באתר.

אתר דובידו פקטורי  מתחייב במסגרת מדיניותו שלא להעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של משתמשים אשר נשמרים במאגר המידע של האתר אלא באישור ובהסכמת המשתמש עצמו, וזאת למעט במקרים הבאים:

 

“קוקיז”, עוגיות” (Cookies):

האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולאימות פרטים, וזאת בכדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע.

טכנולוגית ה-Cookies סטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים. מרבית הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies.

חשוב לדעת, כי בכדי לנצל את יישומי האתר, מומלץ שלא לבטל את ה- Cookies של האתר.

קישורים לאתרים אחרים:

מדיניות השמירה על פרטיות המשתמשים כפי שמפורטת לעיל חלה על אתר דובידו פקטורי בלבד. האתר עשוי לכלול הפניות או קישורים לאתרים אחרים אשר לא פועלים או נשלטים באמצעות אתרנו וע”כ המדיניות והנהלים שתוארו כאן אינם חלים על צד ג. אנו ממליצים ליצור קשר עם אתרים אלה ישירות לקבלת מידע על מדיניות הפרטיות שלהם.

אבטחה:

אבטחת המידע האישי של משתמשי האתר חשובה לנו ומהווה נר לרגלינו. לצורך כך אנו נוקטים בצעדים סבירים כדי להגן על הנתונים האישיים הנשלחים באמצעות האתר, מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשית, גילוי, שינוי או הרס.

יחד עם זאת, לצערנו, לא ניתן לשלול שיבושים אפשריים באופן מוחלט. ע”כ הינך מצהיר ונותן בזאת הסכמתך, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות לתביעה כנגד דובידו פקטורי  ו/או מי מטעמו במקרה של נזקים שייגרמו מתקלות ו/או שיבושים כאמור.

פרטי ההתחברות של המשתמש לשירותים הניתנים באתר מטעם דובידו פקטורי  הינם אישיים ואין להעבירם לצד ג’. על המשתמש האחריות והחובה לדאוג שפרטים אלו לא ייחשפו ולעדכנן את אתר דובידו פקטורי  במקרה וקיים חשש שהפרטים אכן נחשפו.

הגנה מיוחדת על ילדים מתחת לגיל 13:

האתר איננו אוסף ביודעין מידע אישי לגבי קטינים מתחת לגיל 13, אלא באישור הורה ו/או אפוטרופוס. אם יש לך סיבה להאמין כי ילד מתחת לגיל 13 סיפק פרטים אישיים אלינו באמצעות אתר זה, אנא פנו אלינו, ואנחנו נשתדל למחוק את המידע ממסדי נתונים שלנו.

הגבלת אחריות:

כתוצאה משינויים דינאמיים באתר, יתכנו אי דיוקים ו/או טעויות בתכני האתר. במקרה כזה הנך נדרש ליצור עמנו קשר לבירור סופי של הפרטים המפורטים באתר, לרבות, אך לא רק, מחירי המוצרים, השירותים, תנאי השירות והתשלום.

שינויים במדיניות הפרטיות:

תוכן האתר עשוי להשתנות מעת לעת ולפיכך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת ומעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כמשתמש באתר, הנך נדרש לעיין במדיניות זו מעת לעת, ובמיוחד לפני שתספק נתונים אישיים.

רישום פרטי המשתמשים במאגר המידע:  שימוש בפרטי הלקוח וכל מידע אודותיו המצוי בידי האתר לשם התקשרות עימו. פרטי המשתמשים עשויים לכלול את הפרטים המפורטים להלן ביחס למשתמש: (א) שם פרטי ושם משפחה (ב) כתובת מלאה (עיר / רחוב / מספר בית / מספר דירה), (ג) מספר טלפון נייד (ד) פרטי דואר אלקטרוני.

דיוור אלקטרוני: בעת ההרשמה לאתר (פתיחת חשבון) מקבלת החברה את אישורך לדוור תוכן שיווקי או עדכונים ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלך. במידה ותחפוץ להסיר את פרטייך מרשימת הדיוור, תוכל לעשות כך באמצעות לחיצה על “הסירו אותי מרשימת הדיוור” אשר מופיע בתחתית מייל.

 

מסירת מידע לצד שלישי:

במידה תתבצע רכישת מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועברו הפרטים, במסגרת הסכמת המשתמש, המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

במידה ויש צורך לפעול בנסיבות דחופות כדי להגן על הביטחון האישי של משתמשי האתר, או של הציבור.

במידה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין האתר שתחייב חשיפת פרטי המשתמש עפ”י דין ו/או לצורך ההליכים המשפטיים.

במידה והמשתמש יבצע פעולות המהוות עבירה פלילית ובניגוד לדין.

במידה והמשתמש יפר את הסכם תנאי השימוש ותקנון האתר.

במידה ויתקבל צו שיפוטי המורה לאתר למסור את הפרטים של משתמש מסוים לצד שלישי.

במידה והאתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לצד ג’, ובלבד שאותו צד ג’ יקבל על עצמו כלפי המשתמשים הרשומים באתר את הוראות מדיניות פרטיות זו.

במידה ואם וככל שיוחלט על העברת הגבייה ו/או צורת התשלום ו/או שירות הלקוחות של האתר לצד ג’ ו/או על הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מצד ג’, יועבר לאותו צד ג’ אך ורק המידע הדרוש לצורך מתן השירות הרלבנטי, וזאת בכפוף להתחייבות צד ג’ לשמור על מאגר המידע.

זמני אספקה:

7 ימי עסקים מרגע השלמת העסקה. במידה ובחרתם להוסיף הקלטה אישית השלמת העסקה תוגדר מרגע שליחת הקלטה תקינה לשימוש. הזמנות שיקלטו אחרי השעה 14:00 יחשבו שנקלטו ביום העסקים הבא. מדיניות המשלוחים המלאה מופיעה בקישור זה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר

ביטול עסקה:

מכיוון שמדובר במוצר אשר מיוצר אישית עבורכם – לאחר ייצורו, לא ניתן לבטל את העסקה. עסקות שיבוטלו לפני ייצור יחויבו בדמי ביטול על סך 15 ש”ח או 5% מערך ההזמנה – הגבוה מבין השניים.

יצירת קשר: 

לשאלות ובירורים נוספים בנוגע להגנת הפרטיות באתר, או לכל נושא אחר, ניתן ליצור עימנו קשר טלפוני ו/או באמצעות המייל.

טלפון: 073-3744467 – חלק מהשיחות מוקלטות לצורך בקרה ושיפור האיכות

וואטסאפ: 050-4646506

דוא״ל: [email protected]

Scroll to Top